Team-Forum building

 [Beor]_Barahir_


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 27 Tháng sáu 2013
Số bài viết95
Đã được sửa5 Tháng mười 2017 - 10:11 pm bởi[Beor]_Barahir_
Admin > Forum > New Forum > Anything displays an error: Voops! Something bad happened
The server encountered an unrecoverable error, the error message is: 'site error - report to an admin'. Please try again shortly!

Attached error image.
Attachments:
error.png (file size: 142.9 KB)
error2.png (file size: 29.06 KB)

Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 ____Kofahi____


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 2 Tháng bảy 2017
Số bài viết413
Đã được sửa5 Tháng mười 2017 - 8:57 pm bởi____Kofahi____
Hi
you can't create new forum .... but you can edit the it :)
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [Beor]_Barahir_


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 27 Tháng sáu 2013
Số bài viết95
đã Post5 Tháng mười 2017 - 10:11 pm
I want another sub-forum where the red box is in the attached image (in the original post). How do I go about doing this without creating a new forum under that parent forum (University).
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 +chris@voobly


Nhóm Server Administrator
Ngày tham gia 3 Tháng mười 2007
Số bài viết7869
đã Post5 Tháng mười 2017 - 10:17 pm
It's a bug we haven't fixed yet. :/
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [Beor]_Barahir_


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 27 Tháng sáu 2013
Số bài viết95
đã Post5 Tháng mười 2017 - 11:47 pm
No worries, can live without it. Thanks!
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [Hielo]siresbelo


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 15 Tháng tám 2017
Số bài viết51
đã Post8 Tháng mười 2017 - 3:52 am
hello, someone has the solution to the problem create a forum, every time I try to create one get the following:

Voops! Something bad happened
The server encountered an unrecoverable error, the error message is: 'site error - report an administrator'. Try again soon!

help :(
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 ____Kofahi____


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 2 Tháng bảy 2017
Số bài viết413
đã Post8 Tháng mười 2017 - 4:14 am
Hi [Hielo]siredbelo
+chris@voobly wrote:
It's a bug we haven't fixed yet. :/Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
[1]
Hiển thị 1 - 7 ngoài 7 Bài viết
Nhảy Forum
1 User(s) làđọc chủ đề này 30 phút vừa qua
0Thành viên1 Khách

Dân số hiện tại:
[Secret]TheViper's Profile (45 Người chơi)
[_AreS_]Fat_Dragon's Profile (20 Người chơi)
Word Association (18 Người chơi)
Fat_Dragon vs TheViper (17 Người chơi)
CS big tourneys (8 Người chơi)
Roll The Dice ! (7 Người chơi)
Jurassic (5 Người chơi)
AoKTS updates (4 Người chơi)
Chủ đề tích cực nhất tuần qua:
CS big tourneys (190 Bài viết)
[VCOM CS] King of CBA 2x2 (24 Bài viết)