Community Forums > General > Off Topic > Top Custom Scenario Legend

Top Custom Scenario Legend

Poll: Top Player
Eot_Polaris
Chilenox
Estigma
LorOkay
Brison
Dan
 GeorgeSoros


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 11 Tháng năm 2015
Số bài viết562
đã Post22 Tháng năm 2017 - 8:35 pm
Best CS players.
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 ['RB']howvicking


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 8 Tháng tám 2010
Số bài viết3063
đã Post22 Tháng năm 2017 - 9:01 pm
Why is fast_car not on the list?
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [IvC]woute


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 3 Tháng năm 2017
Số bài viết10
đã Post22 Tháng năm 2017 - 11:43 pm
Dan ;1st
only person in cs that gets 3 permanent banns (legend).
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 LaTecnica


Nhóm Streamer
Ngày tham gia 24 Tháng mười 2013
Số bài viết2787
đã Post23 Tháng năm 2017 - 12:16 am
you forgot many names... =w
PD: 🗿
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 MessiForEver


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 20 Tháng mười một 2015
Số bài viết80
đã Post23 Tháng năm 2017 - 12:37 am
i am
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [bXs]dadsd


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 9 Tháng một 2016
Số bài viết1083
đã Post23 Tháng năm 2017 - 10:27 am
Forgot losperros.
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [dv8]OrangWuTang


Nhóm Silver Membership
Ngày tham gia 21 Tháng tám 2012
Số bài viết1365
đã Post23 Tháng năm 2017 - 11:19 am
Brison aka Obamason for sure
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [ViCiouS]Skreemo


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 19 Tháng chín 2010
Số bài viết5395
đã Post23 Tháng năm 2017 - 1:20 pm
Mr_Pakistan
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [I3acI]tRy2


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 15 Tháng hai 2016
Số bài viết80
đã Post23 Tháng năm 2017 - 4:29 pm
For what map? lol. Most ppl only play hero or cba now.. cs is a joke. look back the last 15 years and see who a legend is.. not the last few years of cba.
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [bXs]dadsd


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 9 Tháng một 2016
Số bài viết1083
đã Post23 Tháng năm 2017 - 4:32 pm
For what map? lol. Most ppl only play hero or cba now.. cs is a joke. look back the last 15 years and see who a legend is.. not the last few years of cba.

whoooooosh ;whistling
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [sT]PrIMeZ_X_StaR


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 27 Tháng một 2017
Số bài viết383
đã Post23 Tháng năm 2017 - 5:56 pm
i vote sir eot_polaris sir officer ;drool
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [Eot_]Polaris_


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 1 Tháng một 2010
Số bài viết6568
đã Post25 Tháng năm 2017 - 4:48 am
i vote sir eot_polaris sir officer ;drool
my best friend always has my back ;lovers
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [sT]PrIMeZ_X_StaR


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 27 Tháng một 2017
Số bài viết383
đã Post25 Tháng năm 2017 - 6:53 pm
;smile2 ;smile2 ;smile2 ;smile2 ;smile2 ;smile2 ;smile2 ;drool ;drool ;drool ;drool ;drool ;drool ;drool ;3happy ;3happy ;3happy ;3happy ;3happy ;3happy ;3happy ;3happy
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [Grond]LnL_


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 28 Tháng ba 2012
Số bài viết1624
đã Post26 Tháng năm 2017 - 1:35 am
[xCs]_sU lol
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 campsux


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 29 Tháng tư 2012
Số bài viết12
đã Post26 Tháng năm 2017 - 11:43 am
[xCs]_sU lol
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111


Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
[1]2
Hiển thị 1 - 15 ngoài 22 Bài viết
Nhảy Forum
2 User(s) làđọc chủ đề này 30 phút vừa qua
0Thành viên2 Khách

Most active threads in past week: