Clean CBA map

 [Dvs_]Emissary_


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 25 Tháng bảy 2008
Số bài viết1005
Đã được sửa17 Tháng năm 2017 - 1:54 am bởi[Dvs_]Emissary_
Hi Map Makers

I'm looking for a decent template version of CBA preferably the latest.. with which I can begin to study and then edit the map for a new idea I have for the map, which I think takes it in a very natural direction..

I really hope someone can help me with this

Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 +[MM]jason


Nhóm Tournament Host
Ngày tham gia 13 Tháng sáu 2013
Số bài viết330
đã Post17 Tháng năm 2017 - 2:22 am
Its bit hard to read the triggers they are quite messy but if you open in lod_mantis's version of trigger studio they are a bit easier to read.
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [Dvs_]Emissary_


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 25 Tháng bảy 2008
Số bài viết1005
đã Post17 Tháng năm 2017 - 3:06 am
Okay thanks


Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
[1]
Hiển thị 1 - 3 ngoài 3 Bài viết
Nhảy Forum
1 User(s) làđọc chủ đề này 30 phút vừa qua
0Thành viên1 Khách

Most active threads in past week: