Community Forums > Technical Support > Voobly Website > Unsecure Loging/Premium membership

Unsecure Loging/Premium membership

 Merhabaa


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 2 Tháng tư 2016
Số bài viết56
đã Post30 Tháng tư 2017 - 9:31 pm
Voobly login site is showing unsecured, please fix that. All aspects, including premium membership! Thanks
Attachments:
voobylogin.rtf (file size: 8.57 MB)
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 +chris@voobly


Nhóm Server Administrator
Ngày tham gia 3 Tháng mười 2007
Số bài viết7869
đã Post1 Tháng năm 2017 - 12:47 am
We will soon switch to full HTTPS. :)


Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
[1]
Hiển thị 1 - 2 ngoài 2 Bài viết
Nhảy Forum
1 User(s) làđọc chủ đề này 30 phút vừa qua
0Thành viên1 Khách

Os tópicos mais ativos da última semana: